บุคลากรกองการประปา เทศบาลตำบลโพหัก


จ.อ.นันทวัฒน์ คำสุข
หัวหน้าฝ่ายปกครอง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการประปา

 


นายบัญชา มั่นฤกษ์
พนักงานผลิตน้ำประปา


นางณัฐฐา แคมี
พนักงานผลิตน้ำประปา


น.ส.กาญจนา แสงดิษฐ์
พนักงานผลิตน้ำประปา


นายธวัช รอดแจ้ง
พนักงานจดมาตรวัดน้ำ


นายเอ ปิ่นคล้า
พนักงานผลิตน้ำประปา

 

 

 

 
  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.