สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหักนายเคารพ สอนไข่
ประธานสภาเทศบาลตำบลโพหัก


นายสุรพล ตุ้มบูรณะ
รองประธานสภาเทศบาล
 

จ.อ.บุญเปรม เที่ยงน่วม
เลขานุการสภาเทศบาล


สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหัก


นายสมนาม ศรีอ่วม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 

นายนรินทร์ ดีนุช
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายวิรัช อารีย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 

นางประเสริฐ บุญเกิด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายวัชรพล นักคุ่ย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 

นางนงลักษณ์ เอี่ยมปา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ร.ต.อ.สุชาติ เชื้อโพหัก
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 

นายสุริยะ โพธิ์มี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายทรงวุฒิ นักคุ่ย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
 

นายนิรันดร์ แสงนุ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.