ประกาศขายทอดตลาด(ซาก)พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพของเทศบาลตำบลโพหัก

alt

ทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง ประกาศขายทอดตลาด(ซาก)พัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพของเทศบาลตำบลโพหัก 

ด้วยเทศบาลตำบลโพหัก มีความประสงค์จะประมูลขายทอดตลาด(ซาก)พัสดุชำรุด ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ จำนวน ๕๖ รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ)

กำหนดวันประมูล วันที่ ๒๑  เดือน กันยายน  พ.ศ.๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโพหัก จึงประกาศให้ผู้ที่สนใจเข้าประมูลทราบ

รายละเอียดเอกสารหลักเกณฑ์และวิธีการประมูลขายทอดตลาด ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลโพหัก


ลิขสิทธิ์ © 2561 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โทร. 032-387252