สภาพทางสังคม เทศบาลตำบลโพหัก


การศึกษา
     ตำบลโพหัก มีโรงเรียนทั้งหมด 5 แห่ง ได้แก่
       โรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก (หมู่ที่ 6)
       โรงเรียนโพหัก (วงศ์สมบูรณ์ราชอุปถัมภ์) (หมู่ที่ 7)
       โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (หมู่ที่ 11)
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโพหัก
       ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคีธรรม
               

ด้านสาธารณสุข
     ตำบลโพหัก มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2  แห่ง
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพหัก
       โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังกุ่ม


Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลโพหัก


ลิขสิทธิ์ © 2561 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โทร. 032-387252