การบริการพื้นฐาน ทต.โพหัก


การคมนาคม / การจราจร
     การคมนาคมในชุมชนโพหักและท้องที่ใกล้เคียง สามารถเดินทางได้สะดวกทั้งทางรถยนต์และทางเรือ โดยมีเส้นทางการคมนาคมดังนี้
     ทางหลวงหมายเลข ๓๒๕ (บางแพ-ดำเนินสะดวก) เป็นถนนลาดยาง เขตทาง ๑๘ เมตร ผิวจราจร ๗ เมตร
     ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๒๒๖ (สายหัวโพ-โพหัก) แยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๒๔ ในตำบลหัวโพ โดยผ่านตำบลหัวโพเข้า ตำบลโพหัก ระยะทาง ๙ กิโลเมตร เป็นถนนลาดยางเขตทาง ๑๕ เมตร ผิวจราจร ๕.๕๐ เมต
     รวมระยะทางจากอำเภอบางแพ-เทศบาลตำบลโพหัก ระยะทาง ๑๔ กิโลเมตร นอกจากถนนสองสายดังกล่าวแล้ว การคมนาคม เชื่อมกับชุมชนใน ระดับตำบล-อำเภออีก ๓ เส้นทางคือ
     ถนนลาดยางไปตำบลดอนโค อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
     ถนนลาดยางไปตำบลดอนคา อำเภอบางแพ อยู่ทางเหนือของเทศบาล ถนนลาดยางไปอำเภอดำเนินสะดวก อยู่ทางตอนใต้ ของเทศบาล
               

การเดินทางโดยรถประจำทาง
    เส้นทางสายโพหัก-โพธาราม
     ดำเนินการโดยบริษัท กู้เกียรติเดินรถ จำกัด ออกจากเทศบาลตำบลโพหัก ผ่านดอนมะขามเทศ บ้านลำพญา ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ แยกบางแพ ถึงอำเภอโพธาราม รวมระยะทางประมาณ ๒๕ กิโลเมตร รถประจำทางออกจากโพหัก เวลา ๐๖.๐๐ น.-๑๖.๐๐ น. ทุกวัน เที่ยวกลับจากทางแยกบางแพ (บริเวณปั๊มเอสโซ่) เวลา ๐๗.๕๐ น.-๑๘.๐๐ น. ทุกวัน
Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnameseเว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลโพหัก


ลิขสิทธิ์ © 2561 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โทร. 032-387252