กิจกรรม MOI Waste Bank Week

กิจกรรม “MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ”
 
วันอังคารที่ 2 เมษายน  2567  นายบุญปลูก เที่ยงน่วม นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก  มอบหมายให้ นายเกษม ลือกระจ่าง รองนายกเทศมนตรีตำบลโพหัก และ จ.อ.บุญเปรม เที่ยงน่วม รองปลัดเทศบาลตำบลโพหัก พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวตำบลโพหัก เข้าร่วมกิจกรรม  “MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ”ขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะชุมชนตำบลโพหัก  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง ลดปริมาณขยะในพื้นที่ เพิ่มรายได้ ส่งเสริมการออมของประชาชน และส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายภายในชุมชน ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นรูปธรรม
 
 
   


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.