แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลโพหัก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด 47
2 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔- ๒๕๖๖ สำนักปลัด 28
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 57
4 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด 150
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด 118
6 ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด 117
7 แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลโพหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 สำนักปลัด 153
8 คำสั่งกำหนดงาน และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองการประปา สำนักปลัด 1607
9 คำสั่งการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด 589
10 ประกาศกำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ กองการศึกษาเทศบาลตำบลโพหัก สำนักปลัด 141

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.