แผนอัตรากำลังเทศบาลตำบลโพหัก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2569 สำนักปลัด 20
2 แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2567 - 2569 สำนักปลัด 19
3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด 168
4 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔- ๒๕๖๖ สำนักปลัด 94
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 สำนักปลัด 149
6 แผนอัตรากำลัง ประจำปี 2564-2566 สำนักปลัด 15
7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด 214
8 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด 201
9 ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด 182
10 แผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลโพหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 สำนักปลัด 232

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.