เทศบัญญัติงบประมาณ เทศบาลตำบลโพหัก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567 สำนักปลัด 10
2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัด 125
3 ข้อบัญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัด 198
4 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ สำนักปลัด 306
5 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ สำนักปลัด 174
6 งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ สำนักปลัด 297
  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.