รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ทต.โพหัก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 1 กองคลัง 6
2 ประกาศรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบการเงินอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองคลัง 622
3 ประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมประจำปี 2566 ณ สิ้นเดือนกันยายน 2566 กองคลัง 172
4 ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 4 กองคลัง 79
5 ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก เรื่องรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองคลัง 64
6 ประกาศรายงานรายรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 กองคลัง 46
7 ประกาศรายงานรายรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 กองคลัง 44
8 ประกาศรายงานรายรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 กองคลัง 706
9 ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาส 3 กองคลัง 85
10 ประกาศรายงานรายรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 กองคลัง 66

หน้า 1 จาก 9

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.