ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลโพหัก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยจากรถยนต์บรรทุกขยะ กองคลัง 108
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเจาะบ่อผลิตน้ำประปาแบบบาดาล หมู่ที่ 3 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) กองคลัง 2049
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 10 จากสะพานตาเปลวเลียบคลองสามง่าม กองคลัง 167
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 3 กองคลัง 160
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล หมู่ที่ 11 กองคลัง 128
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 เลียบชายคลองรางเหมือง กองคลัง 124
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสถานที่เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโพหัก(วัดสามัคคีธรรม) กองคลัง 142
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ซ่อมแซม อาคารสถานที่เรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโพหัก(วัดสามัคคีธรรม)(ยกเลิก) กองคลัง 566
9 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเอกชนกำจัดขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลตำบลโพหัก กองคลัง 182
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ ๑ ซอยโรงสีแสงมณี กองคลัง 388

หน้า 1 จาก 8

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.