คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สรุปการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 กองคลัง 29
2 สรุปการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 กองคลัง 24
3 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2566 สำนักปลัด 100
4 สรุปการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 กองคลัง 22
5 รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2567 สำนักปลัด 91
6 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ณ 31 มีนาคม 2567 สำนักปลัด 77
7 สรุปการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 กองคลัง 24
8 สรุปการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 กองคลัง 23
9 สรุปการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 กองคลัง 93
10 สรุปการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 กองคลัง 102

หน้า 1 จาก 5

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.