ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานกำกับติดตามแผนป้ฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน สำนักปลัด 21
2 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัด 21
3 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 43
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 สำนักปลัด 90
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 43
6 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 34
7 รายงานผลการดำเนินงานลดการใช้พลังงาน ประจำปี พ.ศ.2564 สำนักปลัด 28
8 รายงานผลการพิจารณาทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพหัก สำนักปลัด 425
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 97
10 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 กองคลัง 106
11 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม พ.ศ.2563 สำนักปลัด 51
12 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2563 สำนักปลัด 118
13 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้อวเรียนร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.2563 สำนักปลัด 94
14 รายงานการประชุมสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562) สำนักปลัด 163
15 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 สำนักปลัด 84
16 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 107
17 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2560 สำนักปลัด 550
18 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน สำนักปลัด 250
19 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มิ.ย.61 กองคลัง 264
20 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มี.ค.61 กองคลัง 200

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.