ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 สถิติเรื่องร้องทุกข์ร้องทั่วไป การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัด 56
2 รายงานกำกับติดตามแผนป้ฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน สำนักปลัด 73
3 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัด 51
4 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 97
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 สำนักปลัด 161
6 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 76
7 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 66
8 รายงานผลการดำเนินงานลดการใช้พลังงาน ประจำปี พ.ศ.2564 สำนักปลัด 62
9 รายงานผลการพิจารณาทบทวน แก้ไขปรับปรุง หรือยกเลิกเทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพหัก สำนักปลัด 790
10 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักปลัด 117
11 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 กองคลัง 131
12 รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรม พ.ศ.2563 สำนักปลัด 93
13 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2563 สำนักปลัด 145
14 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้อวเรียนร้องทุกข์ และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปี พ.ศ.2563 สำนักปลัด 109
15 รายงานการประชุมสมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 (รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562) สำนักปลัด 180
16 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 สำนักปลัด 104
17 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำนักปลัด 130
18 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2560 สำนักปลัด 565
19 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน สำนักปลัด 276
20 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ประจำเดือน มิ.ย.61 กองคลัง 322

หน้า 1 จาก 2

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.