ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา เทศบาลตำบลโพหัก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สำนักปลัด 42
2 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 30
3 สถิติเรื่องร้องทุกข์ร้องทั่วไป การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ และการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัด 97
4 รายงานกำกับติดตามแผนป้ฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน สำนักปลัด 116
5 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 สำนักปลัด 71
6 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 143
7 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 สำนักปลัด 196
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักปลัด 98
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 85
10 รายงานผลการดำเนินงานลดการใช้พลังงาน ประจำปี พ.ศ.2564 สำนักปลัด 91

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.