ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโพหัก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
11 ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพหัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 สำนักปลัด 21
12 ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพหัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สำนักปลัด 15
13 ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพหัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 สำนักปลัด 18
14 บังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพหัก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 45
15 คลังปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพหัก กองการศึกษา 27
16 e-service เทศบาลตำบลโพหัก Administrator 100
17 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทต.โพหัก สำนักปลัด 66
18 นโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 119
19 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี ๒๕๖๖ กองคลัง 87
20 ขอเชิญชวนประชาชนผู้มาติดต่อร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี 2566 สำนักปลัด 35  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.