ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโพหัก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
11 ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลโพหัก ตำแหน่ง ประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลโพหัก สำนักปลัด 38
12 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลโพหักว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น สำนักปลัด 13
13 ฐานข้อมูลตลาดนัด ภายในเขตเทศบาลตพบลโพหัก ประจำปี 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 18
14 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ ภาษีป้าย ประจำปี 2567 กองคลัง 1325
15 ประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นมาสมัครเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)ประจำปี 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 16
16 ประชาสัมพันธ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 2567 สำนักปลัด 100
17 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2567 กองคลัง 3254
18 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในเขตเทศบาลตำบลโพหัก กองคลัง 254
19 ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 23
20 ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก เรื่อง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 24  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.