ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโพหัก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
121 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหัก สำนักปลัด 325
122 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี สำนักปลัด 231
123 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 กองคลัง 998
124 วันยุติ ความรุนแรง ต่อเด็กและสตรี สำนักปลัด 858
125 การขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กองคลัง 240
126 ประกาศขายทอดตลาด(ซาก)พัสดุชำรุดของเทศบาลตำบลโพหัก กองคลัง 616
127 การทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ ข้อบัญญัติเทศบาล สำนักปลัด 1284
128 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลโพหัก สำนักปลัด 4605
129 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลโพหัก สำนักปลัด 277
130 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สำนักปลัด 408  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.