ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโพหัก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
31 ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไขครั้งที่ 4/2566 สำนักปลัด 73
32 ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานจากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักสันทนาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักปลัด 88
33 แจ้งร้องเรียนการทุจรติและประพฤติมิชอบ สำนักปลัด 110
34 ประชุมประชาคม พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566-2570 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 สำนักปลัด 11
35 บริการออนไลน์ เทศบาลตำบลโพหัก สำนักปลัด 846
36 ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพหัก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 สำนักปลัด 14
37 ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักสันทนาการ ระดับปฏิบัติการ สำนักปลัด 1208
38 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่1/2566 สำนักปลัด 95
39 แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 แก้ไข ครั้งที่ 3/2566 สำนักปลัด 96
40 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลโพหัก ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 13  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.