ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโพหัก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
41 การส่งเสริมการกีฬา ทต.โพหัก กองการศึกษา 123
42 การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชน ประจำปี 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 15
43 ประชาสัมพันธ์ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 18
44 ประกาศสภาเทศบาลตำบลโพหัก สำนักปลัด 13
45 ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลโพหัก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 สำนักปลัด 10
46 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ส่งเสริมการผลิต การบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 14
47 นโยบาย/มาตรการการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ ประจำปี 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 11
48 บังคับใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลโพหัก เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2565 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 142
49 คลังปัญญาท้องถิ่น เทศบาลตำบลโพหัก กองการศึกษา 110
50 การจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2566 สำนักปลัด 14  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.