ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโพหัก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
61 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 กองคลัง 774
62 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ สำนักปลัด 2860
63 รวมพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564 สำนักปลัด 3036
64 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป สำนักปลัด 90
65 แบบรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลโพหัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักปลัด 102
66 ประกาศเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการของเทศบาลตำบลโพหัก สำนักปลัด 143
67 ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสถาเทศบาลตำบลโพหัก และนายกเทศมนตรี ที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครเลือกตั้ง สำนักปลัด 178
68 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพหักเรื่องการกำหนดสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลโพหัก สำนักปลัด 244
69 ประกาศ ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เรื่องให้มีการเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก สำนักปลัด 396
70 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหัก สำนักปลัด 228  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.