ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโพหัก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
71 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี สำนักปลัด 155
72 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2564 กองคลัง 770
73 วันยุติ ความรุนแรง ต่อเด็กและสตรี สำนักปลัด 718
74 การขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีและคัดค้านการประเมินภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กองคลัง 152
75 ประกาศขายทอดตลาด(ซาก)พัสดุชำรุดของเทศบาลตำบลโพหัก กองคลัง 545
76 การทบทวนปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ยกเลิกภารกิจ ข้อบัญญัติเทศบาล สำนักปลัด 1072
77 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลโพหัก สำนักปลัด 3844
78 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลโพหัก สำนักปลัด 198
79 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สำนักปลัด 358
80 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 กองคลัง 454  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.