ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโพหัก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
81 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 กองคลัง 294
82 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักปลัด 119
83 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรี เรื่องการรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโพหัก สำนักปลัด 198
84 มาตรการและการเฝ้าระวัง COVID-19 Administrator 3358
85 ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง 693
86 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และกำหนดการยื่นแบบและขำระภาษีท้องถิ่น กองคลัง 3082
87 แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง 2539
88 คำแนะนำสำหรับกิจกรรมการรวมตัวของคนหมู่มากเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ สำนักปลัด 185
89 ประกาศ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลโพหัก สำนักปลัด 163
90 กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2563 กองคลัง 423  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.