ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลโพหัก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
91 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ประจำปี พ.ศ.2562 สำนักปลัด 73
92 ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กองคลัง 225
93 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร สำนักปลัด 102
94 รายงานผลการดำเนินนงานแผนเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 สำนักปลัด 228
95 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในชุมชน สำนักปลัด 319
96 ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดราชบุรี 7 ธันวาคม 2561 สำนักปลัด 300
97 ประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมให้คสามรู้เกี่ยวกับสารเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2561 สำนักปลัด 180
98 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ๒๕๖๒ สำนักปลัด 227
99 ประกาศ มาตรการ เทศบาลตำบลโพหัก สำนักปลัด 92
100 ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครกีฬาฟุตบอล 7 คน สำนักปลัด 307  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.