คู่มือบริการประชาชน

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการใช้บริการ E-Service สำหรับประชาชน Administrator 1
2 คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต สำนักปลัด 133
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2566 สำนักปลัด 63
4 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สำนักปลัด 775
5 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลโพหัก สำนักปลัด 475
6 แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน สำนักปลัด 350
7 คู่มือบริการประชาชน สำนักปลัด 387
  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.