ประมวลภาพกิจกรรม ทต.โพหัก

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัด 310
2 โครงการชุมชนปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักปลัด 539
3 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล สำนักปลัด 324
4 ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) สำนักปลัด 153
5 โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และบุคคลภายนอกดีเด่น ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 สำนักปลัด 946
6 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัด 245
7 ประชุมสภาครั้งแรก สำนักปลัด 429
8 ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอบางแพ ประชาสัมพันธ์ให้กับนายจ้าง เพื่อขอความร่วมมือมิให้รับแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้าทำงานหรือเข้าที่พักค สำนักปลัด 356
9 กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น (Zero Tolerance) สำนักปลัด 197
10 ประชุมเพิ่มเติมแผนครั้งที่ 4/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักปลัด 140

หน้า 1 จาก 4

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.