แผนการจัดหาพัสดุ/แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 กองคลัง 233
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กองคลัง 827
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 กองคลัง 663
4 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สำนักปลัด 351
5 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 กองคลัง 287
6 ประกาศใช้แผนปฎิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 กองคลัง 198
7 ประกาศใช้แผนปฎิบัติการจัดซื้ัอจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 กองคลัง 338
  


 

เทศบาลตำบลโพหัก
เลขที่ 1 หมู่ 3 ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี  70160
โทร : 032-387252,  โทรสาร 032-387252 ต่อ 18
E-mail : pohak.ph1@gmail.com

สำนักปลัดเทศบาล : 032-387252 ต่อ 11
กองคลัง: 032-387252 ต่อ 15
กองช่าง : 032-387252 ต่อ 16
กองการศึกษา  : 032-387252 ต่อ 12

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม : 032-387252 ต่อ 12
กองการประปา : 032-387252 ต่อ 13

งานป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย : 032-387020
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก : 032-387130
 

ลิขสิทธิ์ © 2561 - 2566 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.