วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลโพหัก

“ชุมชนอยู่ดี. คนมีสุข สิ่งแวดล้อมน่าอยู่

เคียงคู่วัฒนธรรม เกษตรกรรมนำชีวิต” 


 

โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 3 เลียบคลองรางตาเพชร

alt

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมุ่ที่ 3 เลียบคลองรางตาเพชร

กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร(ตามแบบที่เทศบาลตำบลโพหักกำหนด)ด้วยวิํธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์

 
alt
ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี
เนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2564
ผ่านระบบออนไลน์ https://wellwishes.royaloffice.th/
 

รวมพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและร่วมแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 43 พรรษา 3 มิถุนายน 2564

 

alt

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 เลียบคลองรางตาเพชร

alt

ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 เลียบคลองรางตาเพชร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 เมตร

(ตามแบบที่เทศบาลตำบลโพหักกำหนด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดราคากลางก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 เลียบคลองรางตาเพชร

alt

กำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 เลียบคลองรางตาเพชร

รายละเอียดตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 แนบท้ายประกาศนี้

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


คุณพึงพอใจทต.โพหัก ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลโพหัก


ลิขสิทธิ์ © 2561 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โทร. 032-387252