วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลโพหัก

“ชุมชนอยู่ดี. คนมีสุข สิ่งแวดล้อมน่าอยู่

เคียงคู่วัฒนธรรม เกษตรกรรมนำชีวิต” 


 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

alt

 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

alt

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

alt

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

alt

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

แสกนได้ที่ QR code ด้านล่างค่ะ

alt

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

alt

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

บทความ อื่นๆ ...

Thai Arabic Chinese (Traditional) English Filipino French German Japanese Korean Vietnamese


คุณพึงพอใจทต.โพหัก ด้านใด


เว็บไซต์ที่น่าสนใจ


QR Code
เทศบาลตำบลโพหัก


ลิขสิทธิ์ © 2561 เทศบาลตำบลโพหัก จังหวัดราชบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
เทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โทร. 032-387252